Dlaczego robimy i dlaczego usuwamy tatuaże?

Praktykowanie tatuażu na przestrzeni wieków przez różne społeczności sugeruje, że zaspokaja on różnorakie potrzeby osobiste oraz społeczne i kulturowe, których znaczenie przetrwało do czasów współczesnych. Stosunkowo często tatuaż związany jest z przynależnością do zamkniętych subkultur. Pojawiającym się najczęściej motywem posiadania tatuażu jest chęć symbolicznego wyrażenia własnej tożsamości lub zaakcentowania niektórych jej cech. Tatuaż może symbolizować indywidualizm, przynależność do wspólnoty, seksualność, dominację, przyjaźń, miłość, nienawiść i złość.

Dlaczego robimy tatuaże?

Współcześnie coraz częściej zaczyna dominować czysto dekoracyjna forma tatuażu bez żadnego konkretnego znaczenia czy tym bardziej tajemnej symboliki.

Rodzaje tatuażu

  • Tatuaż klasyczny trwały
  • Makijaż permanentny
  • Makijaż medyczny
  • Tatuaż czasowy – Henna
  • Tatuaż urazowy

Historia tatuażu

Tatuaż ozdobny ma niezwykle bogatą i długą historię, której początki sięgają ery brązu (8 000 lat p.n.e.) a nawet ery kamienia łupanego (12 000 lat p.n.e.). Prymitywne tatuaże zostały odnalezione przez archeologów na skórze mumii egipskich, których wiek datowano na 4 000 lat p.n.e.

Liczne dowody wskazują na to, że tatuowanie skóry było praktykowane w różnych kulturach w prawie wszystkich zakątkach świata. Prymitywne narzędzia do tatuażu oraz służące do tego celu barwniki odnaleziono w starych wykopaliskach na terenie Japonii, Chin, Nowej Zelandii, Afryki, Ameryki Północnej i Europy. Samo angielskie słowo tattoo (tatuaż) pochodzi od terminu tatau, który w rdzennym języku Thaiti oznacza zadawanie ran. Początki tatuażu są ściśle związane z mistycyzmem, prymitywnymi wierzeniami i obrządkami rytualnymi. Odniesienia do tatuowania można także znaleźć zarówno w Biblii, jak i w Koranie.

Czasy współczesne

Badania Candela Laser Corporation z 1991 roku sugerują, że ok. 9-11% dorosłych mężczyzn w USA posiada tatuaż. Biorąc pod uwagę, że według obecnych ocen około 3% ludności Stanów Zjednoczonych jest wytatuowana, posiadanie tatuażu wśród kobiet jest dużo rzadsze niż wśród mężczyzn (przyjmuje się, że rocznie tatuuje się 50-100 tys. kobiet).

Średni wiek, w którym dochodzi do zrobienia profesjonalnego tatuażu w USA to 18-19 rok życia. W przypadku amatorskich tatuaży bariera wiekowa jest jeszcze niższa i waha się wokół granicy 14 roku życia.

W Polsce brak jest danych zbiorczych dotyczących zjawiska tatuażu, należy jednak przypuszczać, że częstość jego występowania jest 2-3-krotnie niższa (na poziomie 1-1.5%) a wiek, w którym dochodzi do jego zrobienia wyższy (około 20-23 roku życia) niż ma to miejsce w USA.

Dlaczego usuwamy tatuaże?

Najistotniejszym jednak wynikiem cytowanych badań jest fakt, że przeszło połowa osób, które mają tatuaż, żałuje jego wykonania i chciałaby go usunąć, jeżeli byłoby to tylko możliwe!

Na tak wysoki odsetek składają się co najmniej dwie ważne przyczyny. Po pierwsze osoby w młodym wieku – decydując się na wykonanie tatuażu – są na ogół nie dojrzałe i chwiejne emocjonalnie, co sprawia, że ich decyzja nie jest w pełni przemyślana, a często jest wręcz wynikiem impulsu. Po drugie mimo rosnącej popularności tatuażu jego posiadanie nie jest generalnie akceptowane przez opinię publiczną i w wielu konserwatywnie nastawionych środowiskach stanowi barierę w uzyskaniu dobrej pracy lub awansu środowiskowego.

Ponadto w niektórych środowiskach wytatuowane osoby są (słusznie lub nie) postrzegane jako jednostki niedojrzałe, niezdolne do akceptowania autorytetów i nieodpowiedzialne. Wszystko to powoduje, że początkowy zachwyt z nowej ozdoby z biegiem czasu pod wpływem presji otoczenia oraz własnego odmiennego spojrzenia na świat może się przerodzić we frustrację i chęć usunięcia „stygmatu”.

Najlepsza metodą usuwania tatuażu jest laseroterapia. Chcesz dowiedzieć się więcej o tej metodzie?

Odwiedź naszą stronę www.dermasolution.pl/laser-pastelle/

Autorem wpisu jest dr Jarosław Piotr Adamczak

Opublikowano 8 grudnia 2021