Dr Jarosław Adamczak

Specjalista chirurg

Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu na Wydziale Lekarskim w 1984 roku. Od czasu studiów zainteresowany chirurgią, praktykę zdobywał w szpitalach w Polsce uzyskując podwójną specjalizację chirurgiczną.

Odbył również kilkumiesięczne szkolenie w szpitalu w Niemczech w Bremie.

Szczególnie zainteresowany był chirurgią plastyczną w ogólnej praktyce chirurgicznej.

 

Wieloletnie doświadczenie kliniczne pozwala mu na rozwiązywanie problemów w każdym obszarze ciała i w różnym wieku. Od 2022 roku z uwagi na fascynację techniką laserową zainteresował się medycyną estetyczną, gdzie lasery znajdowały swoje najszersze zastosowanie. Odtąd techniki laserowe stanowią główny nurt aktywności.

Stopniowo rozszerzał swoje inne umiejętności odbywając liczne szkolenia organizowane przez wiodące w Polsce ośrodki: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Sekcję Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a później Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Odbył również specjalistyczne szkolenie z zakresu leczenia chorób żył, skleroterapii pod kierunkiem prof.Rybaka oraz technik obrazowania dopplerowskiego naczyń.

Obecnie wykonuje większość technik znanych w medycynie estetycznej. Jako członek kilku organizacji medycznych czynnie uczestniczył w licznych zjazdach i kongresach naukowych w kraju i za granicą w tym w Niemczech, Francji, Włoszech, Turcji, Danii, Belgii, Portugalii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Monaco.

 

Opublikował kilkanaście prac w czasopismach polskich i zagranicznych. Jednocześnie odbył szkolenia i nabył umiejętności zarządzania w opiece zdrowotnej. Zorganizował niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i kierował nim.

 

W ostatnich latach szczególnie zainteresowany jest medycyną holistyczną i zastosowaniem naturalnych metod terapii w medycynie estetycznej.

CERTYFIKATY